Spominska knjiga Frančiške Pečenik

Osnovnošolski zvezek moje mame Frančiške Pečenik (rojena Modrijan l. 1921)

Zvezek je last Marine Musec, mama, z dekliškim priimkom Modrijan, ga je uporabljala pri predmetu slovenščina v letu 1934, ko je kot 13-letna obiskovala osnovno šolo v Zgornji Zaplani. Glede na podatke v mapi šole OŠ Zaplana (Dokumentacijska zbirka Slovenskega šolskega muzeja) in podatke iz Staleža šolstva in učiteljstva ter prosvetnih in kulturnih ustanov v Dravski banovini, 1934, sta leta 1935 na podružnični šoli v Zaplani učiteljevala Nanut Viljem (od 1930 do 1936) in Nanut Angela (od 1931 do 1936).

Preden je zvezek postal moja last, sem ga našla na podstrešju mame, na njenem domu na Jerinovem griču 25 (Zaplana).

Tema moje naloge je predstavitev prostega spisa iz zvezka z naslovom »Žalostni dnevi«. Mama v njem opisuje dogodke, povezane s smrtjo kralja Aleksandra I. Osredotoča se predvsem na dan njegove smrti, 9. oktobra 1934, ko so otroci prišli v šolo in jim je orožnik sporočil to novico. Učitelj jih je takoj poslal domov.

Zvezek mi je dragocen, saj predstavlja spomin na mojo mamo in njena otroška leta, zanimiv pa se mi zdi tudi opis njenega doživljanja tega dogodka.

Mama mi je večkrat opisovala leta, ko je hodila v osnovno šolo, saj so ji dobro ostali v spomini številni pripetljaji, povezani s temi leti: kako so dolgo in daleč hodili v šolo, do katere je bilo slabo uro hoda v klanec; kako so lahko ostali doma, če je zapadlo veliko snega; kako stroga sta bila učitelja, predvsem učiteljica.

(viri: Frančiška Pečenik, Slovenski šolski muzej, Marina Musec)


Ni komentarjev: