Angleški jezikANGLEŠKI JEZIK, mentorica Martina RUPNIK

Urnik v šol. letu 2019/2020

ANGLEŠČINA - 1,  ponedeljek, 9:00 do10:30

ANGLEŠČINA - 2,  ponedeljek, 10:35 do 12:05

ANGLEŠČINA - 3, petek, 8:30 do 10:00

ANGLEŠČINA - 4, petek, 10:10 do 11:40

ANGLEŠČINA - 5, sreda, 8:30 do 10:00

ANGLEŠČINA - 6 (začetna), petek, 11:50 do 13:20

Predavanja potekajo v učilnici UTŽO na Notranjski 14 v Logatcu (1. nadstropje)


TEČAJ ANGLEŠČINE- ZAČETNA STOPNJA 6
Program zajema osnove jezika za vse, ki se jezika še niso učili ali pa so ga tekom let neuporabe pozabili. Naučili se bomo osnov slovnice, predvsem v njenem uporabnem smislu v vsakdanjih situacijah. Spoznali bomo osnovno uporabno besedišče za vsakdanje situacije (predstavljanje sebe in drugih, pogovori v trgovini, restavraciji, hotelu, na ulici, idr.). Ob koncu tečaja bodo tečajniki razumeli pogovor o vsakdanjih stvareh in znali napisati preprosta sporočila ter izpolniti obrazce. Tekom tečaja pa bomo veliko pozornosti namenili tudi spoznavanju kulture britansko-govorečega sveta.

TEČAJ ANGLEŠČINE- NADALJEVALNA STOPNJA 5
Nadaljevalni tečaj 2 zajema hitro ponovitev vsega, kar so tečajniki že spoznavali predhodno leto, v nadaljevanju pa nadgradnjo znanja. Tečajniki se bodo naučili tvoriti daljše povedi, s katerimi bodo izrazili svoje izkušnje, želje in mnenja. Znali bodo povedati preprostejšo zgodbo ali na kratko obnoviti slišano. Tečajniki se bodo preko piljenja konverzacijskih veščin znašli v večini pogovorov in se lažje vključili v aktivni pogovor v zvezi s splošnimi tematikami. Znali bodo tudi oblikovati preprostejše pisne izdelke (pisma ali e-pošto prijateljem, rezervacije, krajša formalna besedila za vsakdanjo rabo).  Vse slovnične strukture, ki jih bomo usvojili, bomo spoznavali v njihovi praktični rabi. Tudi na tej stopnji bomo program vključevali tematike iz kulture britansko-govorečih držav.

TEČAJ ANGLEŠČINE- NADALJEVALNA STOPNJA 4
Program nadaljevalnega tečaja 3 bo predvsem spodbujal tekoče in spontano izražanje v angleškem jeziku. Z nadaljnjim razvijanjem besedišča in nadgradnjo slovničnih struktur bodo tečajniki razumeli daljše govore, filme, večino televizijskih oddaj in poročil, po zaključenem tečaju pa bodo tečajniki lažje prebirali časopisne članke in poročila, ki govorijo o trenutnih zadevah. S spodbujanjem konverzacijskih zmožnosti se bodo tudi samozavestneje sporazumevali z naravnimi govorci in se vključevali v pogovore, predvsem s poudarkom na sproščenosti pri izmenjavi mnenj. Veliko poudarka bo tudi nadgradnji opismenjevanja, t.j. branju zanimivih krajših besedil, s katerimi bodo tečajniki pridobili novo besedišče, ter pisnem izražanju za vsakdanjo rabo.

TEČAJ ANGLEŠČINE- NADALJEVALNA STOPNJA 3
Po opravljenem tečaju na tej ravni učinkovitosti bodo tečajniki sposobni izražati se tekoče in spontano v različnih situacijah. Sposobni bodo razumeti daljše govorjenje in različne medijske vsebine. Prav tako bodo tečajniki zmožni razumeti krajša književna besedila slogovnih različnosti. Predvsem na področju konverzacije se bodo tečajniki bolj naravno izražali, z manj iskanja primernih izrazov. Tako bodo sposobni tekoče komunikacije tudi z naravnimi govorci, predvsem o preprostih in rutinskih opravilih, povedati nekaj o sebi in okolju; samozavestneje se bodo lahko vključevali v pogovor o znanih temah, izrazili pritožbo, prosili sogovorca za podrobnejšo razlago, ipd.  Vse to bo omogočeno preko usvajanja naprednih slovničnih struktur, ki bodo služile svojemu praktičnemu namenu, predvsem pa bodo tečajniki tudi na tej stopnji spoznavali specifičnosti in zanimivosti britansko govorečih držav.

TEČAJ ANGLEŠČINE- NADALJEVALNA STOPNJA 2
Nadaljevalni tečaj na napredni stopnji 5 poleg sistematičnega pregleda in znanja vseh osnovnih slovničnih angleških časov zajema nadaljnjo spoznavanje določenih naprednejših slovničnih struktur (raznoliki modalni glagoli, pasivne strukture, poročani govor), a vse v kontekstu praktičnosti navedenih struktur v vsakdanjem življenju. Predvsem pa se na tej stopnji spodbuja čim večji obseg prostega govorjenja in diskusije o določenih tematikah, kar poskrbi za jezikovno samozavest pri konverzaciji in dialogih. Več pozornosti je na tej napredni stopnji namenjeno tudi branju v angleškem jeziku in spodbujanju pisanja z uporabo usvojenih slovničnih struktur. Tudi na tej napredni stopnji pa se vseskozi pozornost namenja nadgrajevanju besedišča, s poudarkom na sklopih novih fraznih glagolov, idiomov in besedišču specifičnih področij, tudi na željo slušateljev.

TEČAJ ANGLEŠČINE- NADALJEVALNA STOPNJA 1
Najbolj napredna stopnja 6 zajema poglabljanje in nadgrajevanje že usvojenega znanja, predvsem sistematično širjenje naprednega besednega zaklada po tematskih sklopih, kot tudi spoznavanje zahtevnejših jezikovnih struktur (dobesedni in preneseni govor, pasivne strukture, osnove besedotvorja). Tečajniki se usposabljajo za neodvisno samostojno branje zahtevnejših besedil, literarnih ter medijskih vsebin. Primarna pozornost pa je namenjena razvijanju sposobnosti brez težav slediti pogovoru med naravnimi govorci, tudi če je v pogovor vključeno več udeležencev, ter usposabljanju za spontano vključevanje v pogovore o različnih zahtevnejših temah in področjih in kritičnemu izražanju mnenja. Obravnavano besedišče je vezano na posamezne učne vsebine: utemeljitev stališč v pogovorih o aktualnih družbenih temah; opisovanje občutkov, spominov, vtisov; razlika med britansko in ameriško angleščino; metafore; politična korektnost; večpomenske besede.
Uspešno smo končali študijsko leto 2018/2019 in se prijateljsko razšli do oktobra - 

do NOVEGA ZAČETKA!

Udeleženci skupine Angleščina 3

Ni komentarjev: