Spoznavanje domačega kraja


SPOZNAVANJE DOMAČEGA KRAJA

MENTORICA JANA JUREŠČETRTEK, 10.00 - 11.30   v učilnici UTŽO na Notranjski 14 (1. nadstropje)


Poti sveta te vodijo in vabijo ne da bi vedel kam.

Domači kraj v tebi pusti sledi za vedno.« (P.P.)


V okviru predmeta bomo na različne načine spoznavali življenje v domačem kraju in

njegovi ožji ter širši okolici. Spoznavali bomo naravnogeografske poteze (kamnine, prsti,

rastlinstvo, podnebje, vodovje, …) in družbenogeografske poteze (gospodarstvo,

prebivalstvo, stara naselitvena jedra, običaji,  oskrba, promet, ...) našega okoliša. Do

novih spoznanj bomo prišli predvsem s terenskim delom.

Ljubitelji domačega kraja in ljubitelji raziskovanja pridružite se nam!

Mentorica:  Jana Jureš

Ni komentarjev: