VIZITKA in splošne informacije o vpisu

Ime: 
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec
ali skrajšana oblika UTŽO Logatec
Datum ustanovitve: 12.9.2012

Sedež društva: Notranjska cesta 14, 1370 Logatec
Pisarna in učilnica društva: Notranjska cesta 14, 1370 Logatec
Davčna številka: 78654173
Matična številka: 4047613000
TRR: 10100-0051395 736
Telefon: 051 316 422 (predsednica Metka Rupnik) 
Elektronska pošta: metka.rupnik@guest.arnes.si ali utzo.logatec@gmail.com

Upravni odbor:

Metka Rupnik, predsednica
Bibijana Mihevc 
Ivica Podjed
Zvonka Peček
Vesna Stražišar
Alenka Mrak
Nežika Kranjc  


___________________________________________________________________


SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure:
ob ponedeljkih od 16.00 do 17.00 (od 1 oktobra dalje), v učilnici društva na Notranjski 14, v Logatcu (1. nadstropje). V mesecu septembru dobite vse informacije ob ponedeljkih v času vpisovanja v študijske programe. 


Vpis novih članov:
v društvo se lahko vpišete v mesecu septembru času vpisovanja v študijske programe, od 1. oktobra pa v času uradnih ur in sicer tako, da izpolnite pristopno izjavo in plačate članarino v višini 20,00 €. Članarino član poravna za vsako leto posebej.

Vpis v študijske programe v šol. letu 2019/2020:

vpis v študijske programe poteka v mesecu septembru:

od 2. septembra 2019, vsak ponedeljek od 17. do 19. ure,
v ponedeljek, 30. 9., pa tudi  v dopoldanskem času od 9. do 11. ure
v učilnici UTŽO Logatec, Notranjska 14 
(1. nadstropje).


Posamezni program se izvaja 48 ur (24 ur na semester oz 12 srečanj na semester). Pričetek izvajanja programov je v začetku meseca oktobra tekočega študijskega leta. Slušatelj, ki obiskuje študijski program, mora biti član društva.  

Cena študijskega programa 
šol. letu 2019/2020
ob vpisu v študijski program slušatelj plača 40,00 € ali 50 € (odvisno od velikosti skupine) na semester. Plačilo opravi preko položnice, ki jo prejme od animatorja študijske skupine.